Selskabet for Ernæringsforskning
 
Sfe temamøde
Sæt kryds i kalenderen d.30 april

Temamødet vil igen i år foregå på Carlsberg Academy

ASN
American Society for Nutrition (ASN)
The American Society for Nutrition (ASN) is a non-profit organization dedicated to bringing together the world's top researchers, clinical nutritionists and industry to advance our knowledge and application of nutrition for the sake of humans and animals. Our focus ranges from the most critical details of research and application to the broadest applications in society, in the United States and around the world. 
FENS 2015
12th european nutrition conference FENS 2015
The FENS congress is one of the highlights for the organization of the Nutrition Societies
on the European level conducted every four years by one of the Societies selected at the
assembly of the members. For 2015, the German Society for Nutrition has been selected
and the FENS-Congress will take place in Berlin, 20-23 October 2015. Thus it is very
important that the conduct of this congress and the event itself is very well
communicated among the single members of each of the Nutrition Societies. 
 
14.30-14.35: Velkomst Formand for Sfe, Susanne Gjedsted Bügel, Lektor Institut for Human Ernæring, SCIENCE
14.35-14.50: ”Videnskabsformidlingens forskellige eksperttyper” Anker Brink Lund, Professor, Dr. Phil. Department of Business and Politics, CBS
14.55-15.10: “Populærformidling af ernæringsvidenskab” Arne Astrup, Professor Institutleder på Institut for Human Ernæring, SCIENCE
15.15-15.30: ”Bør formidling til befolkningen kun varetages af Styrelser? ” Agnes N. Pedersen, Seniorrådgiver Afdelingen for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet
15.35-15.50: ”Journalistens indgangsvinkel til videnskabsformidling” Thomas Breinholt, Journalist Dokumentarredaktør, DR
15.50-17.00: Debat Moderater: Jeppe Berggren Høj, Specialkonsulent Uddannelse og Studerende/Sekretariat for ph.d. og statistik, SCIENCE
”Netværks-sandwich”

19 Februar 2015: Generalforsamling og møde om madkultur, maddannelse og østers

Selskab for Ernæringsforskning indkalder til
Ordinær Generalforsamling 2015

Torsdag den 19. februar 2015, kl. 16.30-17.00
SCIENCE-KU, Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40
Lokale A2.82.01 ved Vandrehallen
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2014
4. Budgetforslag 2015, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er
bestyrelsesmedlem Rikke Andersen (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Susanne
Bügel (ønsker genvalg), bestyrelsesmedlem Morten Georg Jensen (ønsker genvalg).
6. Valg af en suppleant og et studentermedlem til bestyrelsen Suppleant Aileen
Robertsen (ønsker genvalg) og ny studentermedlem skal vælges.
7. Valg af kritiske revisorer
8. Behandling af evt. indkomne forslag til vedtægtsændringer
9. EventueltEfter Selskab for Ernæringsforsknings generalforsamling inviterer SfE
 
Efter Selskab for Ernæringsforsknings generalforsamling inviterer SfE til et
anderledes møde om Madkultur, maddannelse og østers. Der vil blive serveret
østers og et glas dansk speciel øl.
 
Program:
Kl. 17.00-17.45 Madkultur, måltider og maddannelse. Adjungeret professor Jan
Kragh Jacobsen, RUC.
Kl. 17.45-18.15 Østers og Afrodisis – en kulturhistorisk forestilling. Cand. Mag.
historie Nina Baur, Danske Madpublicister.
 
Alle er velkomne (også ikke-medlemmer)

Mødet er gratis, men pga. serveringen er tilmelding nødvendig efter først til mølle
princippet.
Tilmelding senest 16/2-2015 her 
Download program her
 
Kontakt Selskabet for Ernæringsforskning på: sfe@sfe.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net